וקסלר אדריכלים

וקסלר אדריכלים - מדרגות פנימיות בבית יוקרה בגבעתיים

אדריכלות היא משחק חכם,
מדויק ונפלא של נפחים
מאורגנים באור

- לה קורבוזיה

וילות משפחתיות

דירות מגורים